AKCJA LATO 2018 –  DOKUMENTACJA

plik dokumentów nr 1 Dokumenty Akcja Lato 1

plik dokumentów nr 2 Dokumenty Akcja Lato 2

***********************************************

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych w PMDK 

Klauzula Ogólna -Ochrona Danych Osobowych

***********************************************

REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

II etap rekrutacji – Karty Zgłoszeń dla nowych uczestników od 21 maja do 15 czerwca

Dokumentacja (Karta Zgłoszenia  na zajęcia, zgoda na wykorzystanie nr telefonu w celach rekrutacji, Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia i życia dziecka,oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych)

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji uczestnika:

Karta zgłoszenia na rok szkolny 2018/2019 Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2018_2019

Oświadczenia i Zgody- zgoda na wyk. nr tel

Oświadczenia i Zgody c.dOświadczenia i zgody 1

Oświadczenia i Zgody c.d-Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

***********************************************

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – I ETAP DEKLARACJA KONTYNUACJI

Deklaracja kontynuacji 2018-2019 Lista

***********************************************

REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I etap rekrutacji – Deklaracja Kontynuacji uczestnictwa w zajęciach od 9 kwietnia do 4 maja

Dokumentacja (Karta deklaracji kontynuacji na zajęcia, zgoda na wykorzystanie nr telefonu w celach rekrutacji, Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia i życia dziecka,oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych)  Deklaracja Kontynuacji + oświadczenia

ZASADY ORGANIZACJI ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy = TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zasady organizacji roku szkolnego 2018/2019 zasady organizacji roku 2018 2019

 

Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w PMDK

 

KONCEPCJA PMDK

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 2016 – Koncepcja PMDK 2016

PLAN PRACY PMDK 2017/2018  PMDK PLAN PRACY

KALENDARZ IMPREZ W PMDK

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PMDK

Prawa i obowiązki uczestników zajęć