AKCJA ZIMA 2018

REGULAMIN AKCJI ZIMA 2018 – Regulamin Akcji Zima 2018 – zał. nr 1

KARTA KWALIFIKACYJNA – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku pdf

OŚWIADCZENIE  O SAMODZIELNYM POWROCIE Oświadczenie o samodzielnym powrocie – zał. nr 2a pdf

ZGODA NA ODBIÓR PRZEZ OS. TRZECIĄ Zgoda na odbiór przez osobę trzecią – zał. nr 2b

ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZKACH I WYJŚCIACH Zgoda rodzica na wyjazdy wyjścia – zał. nr 5

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PIĘKNE ANIOŁY”

Regulamin- REGULAMIN Anioly

Oświadczenie – Oświadczenie

 

WYBÓR OFERTY DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWA OGRODZENIA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE

W wyniku analizy złożonych ofert oraz ewentualnych negocjacji z wykonawcami niniejsze zamówienie publiczne zostało udzielone na rzecz wykonawcy działającego

 pod firmą: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Będzinie, ul. Krakowska 16,
42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: spełnia wszystkie wymogi zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a zaproponowana przez Wykonawcę cena jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert, które nie podlegały wykluczeniu i odrzuceniu. Przedmiotowa kwota mieści się w szacunkowej wartości jaką jednostka przeznaczyła na zrealizowanie tego zadania.

REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2017_2018 – wersja doc

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2017_2018 – wersja pdf

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wersja doc

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  – wersja pdf

Oświadczenie o samodzielnym powrocie –  wersja doc

Oświadczenie o samodzielnym powrocie – – wersja pdf

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE

REGULAMINY

Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w PMDK

REKRUTACJA W PMDK

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach wersja doc

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach wersja pdf

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć – zapis na NOWE zajęcia (w roku szkolnym 2016/2017)

wersja pdf

wersja doc

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie (rok szkolny 2016/2017)

KONCEPCJA PMDK

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 2016 – Koncepcja PMDK 2016

PLAN PRACY PMDK 2017/2018  PMDK PLAN PRACY

KALENDARZ IMPREZ W PMDK

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PMDK

Prawa i obowiązki uczestników zajęć