KALENDARZ IMPREZ POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

KALENDARZ IMPREZ 2018

*************************************************

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 13.08-27.08 2018 R

Dokumenty rekrutacyjne- Dokumenty -Rekrutacja uzupełniająca

 

***********************************************

WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI

Z uwagi na RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyniki rekrutacji dostępne w sekretariacie placówki bądź pod nr tel.
32 762 12 69

***********************************************

AKCJA LATO 2018 –  DOKUMENTACJA

plik dokumentów nr 1 Dokumenty Akcja Lato 1

plik dokumentów nr 2 Dokumenty Akcja Lato 2

***********************************************

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych w PMDK 

Klauzula Ogólna -Ochrona Danych Osobowych

***********************************************

REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

II etap rekrutacji – Karty Zgłoszeń dla nowych uczestników od 21 maja do 15 czerwca

Dokumentacja (Karta Zgłoszenia  na zajęcia, zgoda na wykorzystanie nr telefonu w celach rekrutacji, Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia i życia dziecka,oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych)

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji uczestnika:

Karta zgłoszenia na rok szkolny 2018/2019 Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2018_2019

Oświadczenia i Zgody- zgoda na wyk. nr tel

Oświadczenia i Zgody c.dOświadczenia i zgody 1

Oświadczenia i Zgody c.d-Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

***********************************************

REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I etap rekrutacji – Deklaracja Kontynuacji uczestnictwa w zajęciach od 9 kwietnia do 4 maja

Dokumentacja (Karta deklaracji kontynuacji na zajęcia, zgoda na wykorzystanie nr telefonu w celach rekrutacji, Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia i życia dziecka,oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych)  Deklaracja Kontynuacji + oświadczenia

ZASADY ORGANIZACJI ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy = TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zasady organizacji roku szkolnego 2018/2019 zasady organizacji roku 2018 2019

 

Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w PMDK

 

KONCEPCJA PMDK

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 2016 – Koncepcja PMDK 2016

PLAN PRACY PMDK 2017/2018  PMDK PLAN PRACY

KALENDARZ IMPREZ W PMDK

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PMDK

Prawa i obowiązki uczestników zajęć