Dokumenty

Program wychowawczo profilaktyczny PMDK na rok szkolny 2018/2019

program wych-prof 2018_2019

*************************************************

KALENDARZ IMPREZ 2018

*************************************************

Klauzula Ogólna -Ochrona Danych Osobowych

***********************************************

Dokumentacja (Karta Zgłoszenia  na zajęcia, zgoda na wykorzystanie nr telefonu w celach rekrutacji, Upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia i życia dziecka,oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych)

Dokumentacja niezbędna do rekrutacji uczestnika:

Karta zgłoszenia na rok szkolny 2018/2019 Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2018_2019

Oświadczenia i Zgody- zgoda na wyk. nr tel

Oświadczenia i Zgody c.dOświadczenia i zgody 1

Oświadczenia i Zgody c.d-Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

***********************************************

Terminy = TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zasady organizacji roku szkolnego 2018/2019 zasady organizacji roku 2018 2019

***************************************************

Prawa i obowiązki uczestników zajęć