Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 w PMDK 

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia w roku szkolnym  2017/2018 – rekrutacja uzupełniająca  Rekrutacja uzupełniająca pdf

Lista osób z Kart Zgłoszeń – Lista osób z kart zgłoszeń – rok 2017_2018 pdf

Lista osób z Deklaracji Kontynuacji – Lista osób z DK 2017_18 pdf

WYBÓR OFERTY DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWA OGRODZENIA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE

W wyniku analizy złożonych ofert oraz ewentualnych negocjacji z wykonawcami niniejsze zamówienie publiczne zostało udzielone na rzecz wykonawcy działającego

 pod firmą: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Będzinie, ul. Krakowska 16,
42-500 Będzin

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: spełnia wszystkie wymogi zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a zaproponowana przez Wykonawcę cena jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert, które nie podlegały wykluczeniu i odrzuceniu. Przedmiotowa kwota mieści się w szacunkowej wartości jaką jednostka przeznaczyła na zrealizowanie tego zadania.

AKCJA LATO 2017 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – wersja doc

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku –  wersja pdf

Regulamin Akcji Lato 2017 – wersja doc

Regulamin Akcji Lato 2017 – wersja pdf

Zał. nr 2a oświadczenie o samodzielnym powrocie– wersja pdf

Zał. nr 2a oświadczenie o samodzielnym powrocie– wersja doc

Zał. nr 2b zgoda na odbiór przez osobę trzecią – wersja pdf

Zał. nr 2b zgoda na odbiór przez osobę trzecią – wersja doc

Zał. nr 5 – zgoda rodzica na wyjście – podwójny– wersja pdf

Zał. nr 5 – zgoda rodzica na wyjście – podwójny– wersja doc

REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2017_2018 – wersja doc

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 2017_2018 – wersja pdf

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wersja doc

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  – wersja pdf

Oświadczenie o samodzielnym powrocie –  wersja doc

Oświadczenie o samodzielnym powrocie – – wersja pdf

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE

 

REGULAMINY

Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w PMDK

REKRUTACJA W PMDK

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach wersja doc

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach wersja pdf

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć – zapis na NOWE zajęcia (w roku szkolnym 2016/2017)

wersja pdf

wersja doc

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie (rok szkolny 2016/2017)

KONCEPCJA PMDK

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 2016 – Koncepcja PMDK 2016

PLAN PRACY PMDK

Plan pracy PMDK 2016/2017 – PMDK PLAN PRACY NA 2016_2017

KALENDARZ IMPREZ W PMDK

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2016/2017 – Kalendarz wydarzeń kulturalnych w PMDK 2016_2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY PMDK

Program wychowawczy PMDK na rok szkolny 2016/2017 – Program wychowawczy PMDK 2016_2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PMDK

Program profilaktyki PMDK na rok szkolny 2016/2017 – Program profilaktyki PMDK 2016_2017

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PMDK

Prawa i obowiązki uczestników zajęć