REKRUTACJA W PMDK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Deklaracja Kontynuacji DEKLARACJA KONTYNUACJI 20172018

ZAPYTANIE OFERTOWE  – PRZEBUDOWA OGRODZENIA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W BĘDZINIE

Zapytanie ofertowe (plik pdf) – zapytanie ofertowe

Przedmiar wykonania ogrodzenia (plik pdf) –PRZEDMIAR

Projekt architektury:

Projekt konstrukcji:

REGULAMINY

Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w PMDK

REKRUTACJA W PMDK

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach wersja doc

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w zajęciach wersja pdf

Karta zgłoszenia uczestnika zajęć – zapis na NOWE zajęcia (w roku szkolnym 2016/2017)

wersja pdf

wersja doc

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie (rok szkolny 2016/2017)

KONCEPCJA PMDK

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury – 2016 – Koncepcja PMDK 2016

PLAN PRACY PMDK

Plan pracy PMDK 2016/2017 – PMDK PLAN PRACY NA 2016_2017

KALENDARZ IMPREZ W PMDK

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2016/2017 – Kalendarz wydarzeń kulturalnych w PMDK 2016_2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY PMDK

Program wychowawczy PMDK na rok szkolny 2016/2017 – Program wychowawczy PMDK 2016_2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PMDK

Program profilaktyki PMDK na rok szkolny 2016/2017 – Program profilaktyki PMDK 2016_2017

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PMDK

Prawa i obowiązki uczestników zajęć