Malowanie na szkle, twórcze zabawy plastyczne, malarstwo temperowe i olejne

MALOWANIE NA SZKLE

Malowanie na szkle to bardzo atrakcyjna forma zajęć dla młodszych dzieci.

Oprócz tradycyjnego malowania na szkle farbami kryjącymi oraz malowania na folii ogrodowej, na zajęciach wykonujemy również barwne kompozycje witrażowe na płytach plexi.

Ozdabiamy też szklane naczynia i inne przedmioty, nadając im cechy prawdziwie dekoracyjne. Zyskują one w ten sposób swój niepowtarzalny, unikatowy charakter.

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE!

TWÓRCZE ZABAWY PLASTYCZNE

Zajęcia te skierowane są przede wszystkim do najmłodszych dzieci od 5-ego roku życia.

Ich celem jest użycie zabaw plastycznych dla poszerzania umiejętności dzieci takich jak: praca w grupie, współpraca z rówieśnikami.

W trakcie zajęć główny nacisk kładziony jest na:

– dobrą atmosferę,

– otwarcie się dziecka,

– wyrobienie u dziecka postawy twórczej i odwagi.

By uczestniczyć w tych zajęciach dziecko NIE MUSI być wybitnie uzdolnione, ani też NIE MUSI posiadać szerokich doświadczeń związanych z plastyką i twórczością.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkie dzieci – także te nieśmiałe i zamknięte w sobie! Na zajęciach są wykorzystywane elementy arteterapii czyli terapii sztuką.

MALARSTWO TEMPEROWE I OLEJNE

Osobom interesującym się plastyką nie trzeba chyba specjalnie wyjaśniać czym jest malarstwo temperowe i olejne.

Te tradycyjne, stosowane od wieków w malarstwie techniki, są znakomitymi środkami do artystycznej wypowiedzi, jak również do pogłębiania talentów ludzi pragnących uczestniczyć w procesie twórczym.

W naszym domu kultury, oprócz wielu istniejących kół plastycznych, działają dwa koła plastyczne, które w szczególności specjalizują się w stosowaniu techniki temperowej i olejnej. Koła te skupiają dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat.

Zasadniczym celem funkcjonowania tych zajęć jest umożliwianie dzieciom nabywania umiejętności technicznych przy jednoczesnym zapoznaniu ich ze sposobami wyrażania siebie oraz rozwijaniu talentu plastycznego.

pRZYKŁADOWE PRACE MALARSTWA TEMPEROWEGO I OLEJNEGO

pRZYKŁADOWE PRACE MALARSTWA TEMPEROWEGO I OLEJNEGO

pRZYKŁADOWE PRACE MALARSTWA TEMPEROWEGO I OLEJNEGO

pRZYKŁADOWE PRACE MALARSTWA TEMPEROWEGO I OLEJNEGO

 

 

Prowadząca: Ewa Lewandowska