Język angielski z elementami interpretacji tekstów

Zajęcia z języka angielskiego dla starszej młodzieży odbywają się w czwartki w bloku 2-godzinnym (15:30-17:00). Zajęcia przeznaczone są na doskonalenie przede wszystkim umiejętności wypowiadania się na wskazany temat, głównie z zakresu tematyki egzaminu maturalnego, jak również umiejętności obrony własnych poglądów oraz przedstawiania argumentów w dyskusji. Grupa uczestników wzbogaca swój zasób słownictwa i zwrotów leksykalnych, poprzez ćwiczenia leksykalno-słowotwórcze. W trakcie zajęć wyrównywane są ewentualne braki w zakresie struktur gramatycznych oraz użycia odpowiednich czasów, wynikających z kontekstu wypowiedzi. W kwietniu planowane jest przeprowadzenie próbnego egzaminu ustnego dla każdego uczestnika, czego celem jest zwiększenie poczucia pewności siebie u uczących się, aby jak najlepiej zdali egzamin maturalny.

Prowadząca: Izabela Bliźniuk

Zajęcia z języka angielskiego z elementami interpretacji tekstów

Zajęcia z języka angielskiego z elementami interpretacji tekstów

Zajęcia z języka angielskiego z elementami interpretacji tekstów