Język angielski z elementami teatru

Serdecznie zapraszam na zajęcia z języka angielskiego z elementami teatru. Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży trwają 45 minut i odbywają się raz w tygodniu – we wtorki według podziału na grupy:

• GRUPA 1 – 15:00 – 15:45 – 7-latki
• GRUPA 2 – 15:50 – 16:35 – 8/9-latki
• GRUPA 3 – 16:45 – 17:35 – 8/9-latki
• GRUPA 4 – 17:40 – 18:25 – 13/14-latki

Autorski program nauczania został opracowany tak, by wzbogacać przede wszystkim słownictwo. Uwzględnia on również poznawanie zasad gramatycznych oraz zwyczajów i kultury krajów anglojęzycznych. Nauka prowadzona jest poprzez gry i zabawy, jak również zawiera elementy teatralne oraz plastyczno-techniczne. Ćwiczenia językowe wzbogacają nie tylko znajomość języka angielskiego, lecz także wyobraźnię i kreatywność dziecka. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, tak by każde dziecko mogło optymalnie z nich skorzystać.

Prowadząca: Monika Falecka