Koło historyczno-regionalne (placówka zamiejscowa w Siewierzu)

Zadania Koła:

 • Kształtowanie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich.

 • Poznawanie historii regionu na tle Polski i Europy oraz zdobywanie wieloaspektowej wiedzy.

 • Omawianie najważniejszych tradycji i świąt obchodzonych w regionie.

 • Przedstawianie perspektyw i szans rozwoju regionu we współpracy krajowej i międzynarodowej.

 • Przygotowywanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych i europejskich.

 • Wyrabianie potrzeby pielęgnowania i pomnażania regionalnego i narodowego dziedzictwa.

 • Uczenie umiejętności dostrzegania specyfiki przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej regionu w relacji z innymi regionami Polski i Europy.

 • Uświadamianie uczniom, że obecnie istnieje jednolity europejski rynek pracy, który jest dostępny dla wszystkich Polaków.

 • Pogłębianie indywidualnej odpowiedzialności za funkcjonowanie zbiorowości od rodziny, przez szkołę aż do państwa.

  Zajęcia odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu.

  Grupa młodych ludzi - u czestników Koła Historyczno-Regionalnego

Grupa młodych ludzi - u czestników Koła Historyczno-Regionalnego

Grupa młodych ludzi - u czestników Koła Historyczno-Regionalnego

Prowadzący: Zbigniew Kozak