Małe Formy Przestrzenne

Małe Formy Przestrzenne – pod tym terminem rozumieć należy zarówno zbiór ćwiczeń obejmujących takie dziedziny jak; ceramika, papieroplastyka, formy rzeźbiarskie, ekosztuka, malarstwo czy rysunek. Dzięki ćwiczeniom z użyciem zróżnicowanych rodzajowo mediów jak np. glina, masa solna, masa papierowa, modelina, farby, kredki – uczestnik zostaje sprowokowany do wyrażenia własnej sfery (przestrzeni) emocjonalnej oraz co za tym idzie do ingerencji w przestrzeń zewnętrzną (otoczenie).

Dzięki interdyscyplinarnej formie zajęć program daje szansę wszystkim uczestnikom na odnalezienie odpowiedniej dla siebie formy wyrazu oraz poszerzenie horyzontów w odniesieniu do ludzkiej twórczości. Jest to również alternatywa kreatywnego, twórczego i pouczającego sposobu spędzania czasu wolnego. Należy również wspomnieć o sile współpracy w grupie, która niejako wpisana jest w liczne propozycje ćwiczeń i zadań. Tego typu działania wspomagają proces socjalizacji młodego człowieka.

Prowadząca: Monika Bzowska