Rzeźba

Uczestnicy zajęć mają szansę nabyć umiejętności twórczego kształtowania własnej przestrzeni. Wachlarz tematów i proponowanych technik jest niezwykle szeroki, wśród nich można wymienić: rysunek (studium), rysunek w przestrzeni, rysunek architektoniczny (plenery), rzeźba w glinie, rzeźba gipsowa, odlewy gipsowe, instalacje, rzeźba z drutu miedzianego, masa papierowa, rzeźba w drewnie (miękkie drewno lipowe), rzeźba z surowców wtórnych i wiele innych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, uczniowie posiadają możliwość wypracowania umiejętności całościowego pojmowania przestrzeni poprzez udział m.in. w tworzeniu rzeźby plenerowej.

Podczas pleneru rzeźbiarskiego należy dobrać odpowiednie środki i materiały, korespondujące z charakterem otoczenia, w którym przyjdzie działać młodemu twórcy. Środkiem do wyćwiczenia tego typu zdolności jest stopniowe przejście z rysunkowego wymiaru 2D, poprzez płaskorzeźbę oraz rzeźbę pełną przechodząc do instalacji i rzeźby plenerowej.

Ponadto w cyklu zajęć przewidziane są elementy historii sztuki z naciskiem na rozwój rzeźby na przestrzeni wieków. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie uwrażliwiają się na estetykę ich otoczenia, odbierając jego elementy w bardziej świadomy i fachowy sposób.

https://www.facebook.com/Rzeźba-i-Rękodzieło-zajęcia-plastyczne-PMDK-Będzin-899046366848463/?fref=ts

Prowadząca: Monika Bzowska