Sztuka Interpretacji Tekstów

SZTUKA INTERPRETACJI TEKSTÓW

Sztuka interpretacji tekstów to z pewnością atrakcyjna propozycja szczególnie dla tegorocznych maturzystów. Celem warsztatów jest kształcenie zdolności odczytania każdego dzieła literackiego oraz „tekstów kultury”, którymi mogą być: obraz, fragment filmu, plakat, rzeźba, utwór muzyczny itp. Zajęcia przygotowują do swobodnego „poruszania się” pomiędzy różnymi tekstami. Uczestnik zdobywa umiejętność interpretacji na podstawie kontekstu kulturowego danego dzieła oraz w oparciu o własne refleksje.

Warsztaty swoim charakterem zbliżają się do pojęcia krytyki literackiej. Polegają na wskazywaniu obecności znanych motywów, archetypów, symboli we współczesnej kulturze. Słowo mówione zostaje również podczas zajęć zapisane – warsztaty kształcą zatem zdolności redakcyjne, jak również umiejętność sprawnego wyrażania myśli.

Metody i formy, którymi posługuje się prowadzący wykraczają poza szkolne standardy i prowadzą dzięki temu do poszerzenia wiedzy zdobywanej na drodze codziennej edukacji. Praca zarówno zbiorowa jak i jednostkowa przyczynia się do zwiększenia efektywności warsztatów.

W roku szkolnym 2016/2017 Sztuka Interpretacji Tekstów realizowana jest również w placówce zamiejscowej w Czeladzi. Nauczyciel zakłada dostosowanie programu nauczania do poziomu wiedzy i umiejętności wychowanków świetlicy zorganizowanej w ramach Działu ds. wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Umiejętność odczytywanie tekstów kultury jest potrzebna na każdym etapie rozwoju intelektualnego. Warto zatem podjąć działania, które przyczynią się do kształcenia zdolności interpretacji otaczającej nas rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach! Szczegółowe informacje na temat zajęć pod nr tel.: 517-483-708. Do zobaczenia!

Prowadząca: Kamila Kozieł

Zajęcia koła: Sztuka Interpretacji Tekstów

Zajęcia koła: Sztuka Interpretacji Tekstów

Zajęcia koła: Sztuka Interpretacji Tekstów

Zajęcia koła: Sztuka Interpretacji Tekstów

Zajęcia koła: Sztuka Interpretacji Tekstów