Warsztaty dziennikarsko-literackie

Jeśli pisać, to tylko do „Szuflady”!

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w zajęciach DZIENNIKARSKO-LITERACKICH, które stanowią nową propozycję Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie.

Drzemie w Tobie pasja do pisania…? Rozczytujesz się w literaturze lub też odkrywasz w sobie talent dziennikarski? A może Twoje wiersze i opowiadania czekają wciąż w ukryciu na czyjąś recenzję?

Szuflada– wydawane przez uczestników zajęć czasopismo, to zapiski, które są efektem wspólnej podróży literacko-dziennikarskiej.

Dołączając do zespołu redakcyjnego masz szansę spotkać „pokrewne dusze”. W radosnej atmosferze kreatywnego działania kształtujemy swój warsztat pisarski i interpretacyjny, a jeśli czujemy się na to gotowi, stajemy w szranki rywalizacji w literackich konkursach powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Nie boimy się również całkiem nowych dla nas doświadczeń, czyli poznawania tajników praktycznej wiedzy reporterów, stąd przeprowadzane przez nas sondy, ankiety, czy planowane w niedalekiej przyszłości słuchowiska. Bacznie obserwujemy także aktualne wydarzenia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury – jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje, by móc zarówno opisać atrakcje, jak również czerpać z nich inspirację do literacko-dziennikarskich przemyśleń.

Program nauczania, będący podstawą realizacji zajęć dziennikarsko-literackich, stanowi autorską wizję pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szeroko pojętej wiedzy humanistycznej. Adresatem warsztatów są młodzi pisarze i dziennikarze, a więc wszyscy ci, którzy odczytują w sobie pasję do słowa czytanego, jak i przekazywanego na papierze, w formie druku. Program skierowany jest również do wszystkich kandydatów ze środowiska dzieci i młodzieży, którzy pragną rozwinąć w sobie talenty i umiejętności interpersonalne oraz zechcą odpowiedzieć na zaproszenie do twórczego, wspólnego działania.

Wyznaczone cele ogólne warsztatów:

1. Rozwijanie umiejętności pisarskich, redakcyjnych, czytelniczych, dziennikarskich wśród dzieci i młodzieży.

2. Zdobywanie przez uczestników zajęć wiedzy z zakresu literatury współczesnej i dziennikarstwa współczesnego.

3. Przygotowanie dzieci i młodzieży do właściwego odbioru i lektury wytworów kultury (mass mediów) oraz literatury (tekstu pisanego).

4. Przygotowanie do stworzenia przez uczestników zajęć własnego warsztatu pisarskiego w tym własnego, oryginalnego stylu.

5. Wypracowanie postawy twórczego myślenia o świecie.

6. Wykształcenie zdolności przedstawiania swoich racji, argumentowania stanowiska, przetwarzania refleksji w słowo mówione i pisane.

7. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zdolności komunikacyjnych, nawiązywania twórczych kontaktów z otoczeniem, których efektem jest materiał dziennikarski oraz własna twórczość literacka.

8. Pogłębianie pasji literaturoznawczych i dziennikarskich, odkrywanie przed uczestnikami zajęć sposobów na twórcze działanie eksperymentalne.

9. Wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego uczniów.

Cele szczegółowe:

1. Wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę z zakresu: czym jest dziennikarstwo, jaką rolę w społeczeństwie spełnia dziennikarz, jakie kroki prowadzą do tego, aby w przyszłości wykonywać zawód rzetelnego dziennikarza.

2. Przygotowanie uczniów do sumiennego i obiektywnego oceniania faktów – poznanie podstaw etyki dziennikarskiej.

3. Wypracowanie warsztatu pisarskiego i dziennikarskiego poprzez ćwiczenia w pisaniu tekstów o różnym charakterze – poznanie gatunków literackich i dziennikarskich.

4. Zapoznanie się ze współczesnymi formami literatury i dziennikarstwa poprzez samodzielną obserwację, wyszukiwanie informacji oraz wspólne działania.

5. Udział uczestników zajęć w konkursach literackich, dziennikarskich i interdyscyplinarnych.

6. Doskonalenie sposobu wypowiadani się – kształtowanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dykcji, ćwiczenia z prawidłowej emisji głosu.

7. Kształtowanie zdolności kreatywnej autoprezentacji oraz umiejętności prowadzenia rozmów w sposób ciekawy, zajmujący i efektywny.

8. Zdobycie umiejętności przeprowadzania oryginalnych wywiadów, sondy ulicznej oraz wszelkiego materiału dziennikarskiego.

9. Kształtowanie umiejętności rozeznania rynku wydawniczego w Polsce.

10. Wypracowanie zdolności oceny współczesnej literatury i dziennikarstwa – zdolność rozpoznawania jakości słowa pisanego.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Tutaj znajdziesz pierwszy numer naszego czasopisma:

CZASOPISMO „SZUFLADA”

Prowadząca: Kamila Kozieł