Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne dla grupy starszej zostaną wznowione od 01.12.2016 r.